10 NAJČEŠĆE POSTAVLJANIH PITANJA O REGRESOTERAPIJI

Kada razotkrivamo prošlost, umanjujemo njenu moć, oslobađamo se vezanosti za prošla iskustva i njihovih uticaja na sadašnjost. Kako se to odvija u terapijskom procesu nehipnotičke regresije?

Pokazaćeš mi neki od prethodnih života?

Regresoterapeut  je asistent u procesu otkrivanja sadržaja iz klijentove prošlosti. Usmerava klijenta, pomaže mu da dođe do informacija koje su pohranjene u podsvesti i ključne su za rešavanje aktuelnog problema, povlači veze između prošlosti i sadašnjosti. Uz terapeutove smernice (set pitanja kojima se aktivira asocijativna sposobnost psihe), klijent sam dolazi do odgovora, uvida i rešenja. Na kraju sesije, nikakva terapeutova interpretacija, niti analiza nisu potrebne, jer klijent tokom procesa sam dolazi do spoznaje. Regresoterapijski proces je dinamičan, terapeut i klijent zajednički rade na rekonstrukciji određene životne slike. Njenom obradom, čišćenjem i otpuštanjem, klijent unapređuje svoj život.

Da li prošli život može da se otkrije bez terapijske intervencije?

Sećanja na prošli život mogu da iskrsnu bilo kada – svaki deža vi je jedno takvo iskustvo. Okidači su različiti: susret sa drugom kulturom, modni detalj iz drugog vremena, muzika, građevina, strani jezik, miris… Sećanja mogu da se pojave tokom meditacije ili sanjarenja. Razlika je u tome što se tokom terapijske sesije ne evociraju slučajna i nasumična sećanja, već se radi o vođenom procesu. Ciljano odlazimo u onaj prošli događaj u kome je koren problema zbog koga se klijent uopšte upušta u terapiju.

pocket-watch-1637393_960_720

Koliko traje jedna sesija regresoterapije?

U proseku dva do tri sata, zavisno od kompleksnosti problema, fleksibilnosti klijentovih filtera i jačine otpora da se prepusti terapijskom procesu. Svaka sesija ima prirodan redosled i predstavlja zaokruženu, smislenu celinu. Terapija se ne završava samo zato što je vreme isteklo – završava se prolaskom kroz sve etape terapijskog procesa, iznalaženjem rešenja i ostvarivanjem benefita za klijenta.

Kako se odigrava regresoterapija?

Regresoterapija je terapija rečima, odvija se kao svojevrstan intervju. Terapeut postavlja pitanja koja aktiviraju asocijativnu moć psihe, što klijenta odvodi u prošlost, otključava riznicu odgovora na aktuelni izazov. Terapija se odvija u mirnom okruženju, klijent treba da se oseća udobno i bezbedno, dok opušteno sedi zatvorenih očiju, prateći verbalne instrukcije terapeuta.

Da li ću se sećati doživljaja tokom regresoterapije?

Da, jer je cilj terapije da potrebne informacije dođu do svesnog nivoa psihe. Događaji iz prošlosti su tokom terapije obrađeni i otpušteni, pa gube na značaju – dakle, nema opasnosti da se klijnet fiksira u nekoj fascinaciji prošlošću. Nakon prenatalne regresoterapije neki klijenti imaju utisak da se ničega ne sećaju (ili se ne sećaju mnogih detalja), ali je važno da su te sadržaje obradili, da su uvideli zastarele obrasce i otpustili sve ono što im više ne služi. Taj deo ostaje zapamćen.

display-dumm

 

Koliko terapija je potrebno da bi se primetio rezultat?

Najčešće se jedan problem razrešava jednom terapijom. Ako je reč o kompleksnim problemima, ponekad je potrebno ponoviti terapijski proces, ali svaka terapija klijentu donosi neki benefit i doprinosi rešenju problema. Kod rešavanja modela ponašanja, jedna prenatalna terapija je dovoljna (čak zahvata šire polje nego što je definisani problem i rezultira otpuštanjem više suvišnih obrazaca i programa koji klijentu više ne služe). Potrebno je da prođe neko vreme kako bi se terapijski proces integrisao u klijentov svakodnevni život (optimalno, to traje oko tri meseca).

Da li su potrebne neke pripreme za regresoterapiju?

Potrebno je da klijent definiše šta želi da razreši. To je cilj terapije ka kome će terapeut da usmerava ceo proces. Nikakve prethodne pripreme niti iskustva nisu potrebna da bi terapija bila uspešna. Preporuka je da se na dan terapije ne konzumira alkohol.

Da li je to stvarno moj prošli život, ili produkt moje mašte?

Tokom regresne terapije prošlost se ponovo proživljava, iskustvo je realno i duboko. Naravno, moguće je da klijent svoj prethodni život upakuje u metaforu ili srodnu sliku koju projektuje tokom terapije. Što je takođe u redu. Tokom terapijskog procesa klijent dobija informacije koje sadrže ključ rešenja njegovog problema, u onom obliku koji je za njega najpodesniji  u datom trenutku. Regresoterapija nije turistički izlet u prošlost, nego tehnika oslobađanja od nasleđa koje nije kompatibilno sa našim sadašnjim životom.

door-2102603_1920

Mogu li da se zaglavim u prošlom životu?

Da li možete da se prisetite detinjstva, pa da ostanete zaglavljeni u tom periodu? Isto je i sa starijim sećanjima. Tokom nehipnotičke regresoterapije, klijent je potpuno svestan svega, zna da se nalazi u bezbednom okruženju i da je smešten u terapijsku stolicu, iako proživljava živa i realna iskustva, uz moguća emocionalna pražnjenja. Nehipnotička regresoterapija je potpuno bezbedna. U svest dospevaju samo oni sadržaji na koje je klijent spreman i koji doprinose kvalitetu njegovog života.

Ne verujem u reinkarnaciju. Da li mi regresoterapija može pomoći?

Regresoterapija nije religijski koncept, niti se oslanja na veru. Oslanja se na činjenicu da klijent treba da osvesti neke sadržaje kako bi razrešio aktuelni životni problem. Tačka u kojoj smo sada zbir je svih naših pređašnjih iskustava. Da li su to iskustva iz detinjstva, prenatalnog perioda, prethodnih života  ili nasleđena iskustva predaka – svejedno je kako ćemo to zvati. Važno je da otpuštanjem tih sadržaja dublje ulazimo u sadašnjost.    

Foto: Pixabay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s