ELEUSINSKE MISTERIJE I REGRESOTERAPIJA: Antička mudrost u savremenoj praksi

Regresoterapija nije nova. Sva ta znanja o putovanju duše, životnim ciklusima, nasleđivanju prošlosti i isceljivanju traumatskih blokova poznata su drevnim civilizacijama Indije, Egipta, Grčke. Antička mudrost prisutna je u savremenoj terapijskoj praksi.

Stari Heleni znali su da je smrt samo prelaz, da psiha može da se poveže sa božanskim putem snova i inicijacija u Misterije, znali su da umiremo i rađamo se u ponavljajućim ciklusima. Otkrivanje onoga što se dešava na Eleusinskim misterijama plaćalo se smrtnom kaznom. Eshil (otac tragedije) i Platon bili su pod optužbom za obelodanjivanje nekih delova i izbegli su smaknuće u poslednjem trenutku. Ono što znamo o Misterijama mahom potiče od ranohrišćana i Rimljana, čija je namera bila da diskredituju tu praksu.

Tokom Misterija odigravale su se inicijacije u životni ciklus, smrt i ponovno rođenje. Misterije su svojevrsno uputstvo za podzemni svet, snažan i živopisan put kroz senke Hada. Smisao je bio u savladavanju užasnih slika i osećanja krivice, kako bi se inicirani osnažio da pronađe svoj put ka svetlosti (mudrost). Reprodukcija zagrobnog života postavljana je sa ciljem da inicirani otkrije istinu iza vidljivog života. U psihu onoga koji prođe kroz inicijaciju utisnut je imprint koji obesmišljava strah od smrti.

Eleusinske misterije zasnovane su na mitu o otmici Perzefone, koji se odvija u četiri faze:

  • silazak: dok je Perzefona brala cveće, zgrabio ju je Had, bog smrti i podzemnog sveta;
  • potraga: Perzefonina majka, Demetra, traga za nestalom ćerkom;
  • žaljenje: Demetrina žalost stvara pustoš na zemlji, ljudi pate i gladuju;
  • uspon: Perzefona se vraća majci, a život i prosperitet se obnavljaju na zemlji: prvo proleće.

Od tada Perzefona provodi dve trećine godine sa Demetrom, a trećinu u podzemnom svetu (koliko na zemlji traje zima). Njeno naizmenično odlaženje i vraćanje simbolizuje smenu zime i proleća, sna i buđenja, mirovanja i akcije, smrti i života. Misterije upućuju na putovanje duše i obnavljanje života. U podzemlju je izvor blagostanja: seme ponovo raste. U mitu o otmici Perzefone predstavljena je sudbina ljudske duše, njeni ciklični prelasci iz vidljivog u nevidljivi svet.

Inicijacija u Misterije

Grčka reč za inicijaciju je Μύησις, čiji koren znači: zatvaram oči. Zatvaranjem očiju isključujemo se od spoljašnjeg vidljivog sveta i stupamo u komunikaciju sa nevidljivim. Cilj tog stanja je da se prikupe zaboravljena znanja psihe. Misterija znači da se inicijacija obavlja tajno, u zatvorenom prostoru, u stanju transa, kako bi se mogla razumeti transpersonalna stvarnost. Trans je izmenjeno stanje svesti koje se postizalo kombinacijom posta, plesa, dramske igre… U inicijaciji dolazi do suočavanja sa najdubljim strahom, do kontakta sa senkom sopstvene duše.

Da bi pristupili svetilištu i prošli kroz inicijaciju, posvećenici su se suzdržavali od toksične hrane, pića i nepoželjnih oblika ponašanja. Pre inicijacije trebalo je proći proces čišćenja (fizičkog i simboličkog). U Misterijama su mogli da učestvuju svi koji su govorili grčki, imali grčko poreklo i nisu počinili ubistvo: muškarci, žene, deca, robovi. Čarobnjacima i varalicama pristup je bio zabranjen. Cena koju je za inicijaciju trebalo platiti bila je u visini mesečne plate, ili veća.

Postojale su dve vrste Misterija:

  • Manje, koje su trajale 7 dana, posvećene su misterijama duše koja je u telu, a sastojale su se od dramskog igranja mita o Perzefoni, uz rituale čišćenja i žrtvovanja.
  • Veće su trajale 9 dana, sačinjene od mističnih vizija, blaženstva ovog života i nakon njega, uz pročišćenje i uspostavljanje veze sa spiritualnom stvarnošću.

Inicijacija u Velike Misterije

1. dan: Pred početak Misterija proglašava se sveopšti mir koji moraju da poštuju sve grčke države. Sveštenička povorka sa svetim objektima dolazi iz Eleusine u Atinu, gde se okuplja narod iz cele zemlje. Proglašenje onih koji će učestvovati u inicijacijama.

2. dan: Simboličko čišćenje u moru.

3. dan: Žaljenje za mrtvima.

4. dan: Posvećivanje prvih plodova bogu Jakhou, koji je Perzefonin muž na nebu.

5. dan: Hod od Atine do Eleusine (reč Eleusina znači mesto srećnog dolaska). Učesnici povorke su nosili upaljene baklje, što simbolizuje Demetrinu očajnu potragu za ćerkom.

6. i 7. dan: Vreme za meditaciju i fokus na unutrašnje sopstvo. Ritualno kupanje i oblačenje u belo, noćenje u hramovima.

8. i 9. dan: Ceremonije i rituali odvijaju se u potpunoj tajnosti, zahtevajući ćutanje o svemu što se vidi i doživi… Ispod statua bogova izgovaraju se različite formule. Kod Demetre: Ja sam svetlost i izvor duša. Kod Perzefone: Ja sam smrt i držim istinu života. Kod Jakhoa: Ja sam život, smrt i ponovno rođenje…

Sveštenik najavljuje: Sada ćete se naći u Hadovom kraljevstvu. Kako biste razumeli šta dolazi posle i shvatili svoje sadašnje stanje, morate proći kroz smrt.

Tada se prolazi kroz mrak podzemnog lavirinta, u kome se čuju užasni povici, glasovi i zvuci, uz istovremeni doživljaj užasa i zaprepašćenja, jeze i ekstaze. Neki se susreću sa mitskim bićima: Sizifom ili Prometejem. Podzemni kružni lavirint simbolizuje cikluse rađanja. Hod po mraku može se tumačiti kao avantura psihe u materijalnom svetu i njena potraga za istinom o sebi. Kroz inicijaciju se dolazi do uvida: sve ono sa čime se suočavaju, zapravo su užasi zarobljene psihe u aktuelnom životu. To stanje moglo bi da se nastavi i nakon života, dok god se život proživljava u robovanju slabostima i utvrđenim obrascima. Podzemni život je pročišćenje od tereta prethodnih inkarnacija. Oni koji prođu kroz takvo rasterećenje, mogu da pristupe novom području, gde dodiruju čistu životnu esenciju (sopstvo).

Nikada nemojte piti sa reke Zaborava, nego iz fontane Sećanja.

Perzefona daje snop pšenice Demetri. Kada boginja smrti uzme klas pšenice, to znači da je stvaranje dar koji bogovi daju ljudima… a život je dar koji ljudi daju bogovima.

fontana secanja.jpg

Inicijacijom u Misterije pojedinac doživljava novo, spiritualno rođenje, preporod i celovitost. Razvija duhovnu snagu, stiče dublje uvide u stvarnost, cikličnost života, doživljava jedinstvo vidljivog i nevidljivog sveta u kojima naizmenično boravi. Misterije su davale uputstva za lični razvoj i napredak u konkretnom životu, kroz oslobađanje od slabosti, patnje, ograničenja i straha od smrti, što je ujedno i priprema za ono što dolazi posle.

Iako se odvija u drugačijem okruženju, bez ritualnih i ceremonijalnih elemenata, izvan transa, regresoterapija ima slično dejstvo na psihu. Zatvorenih očiju klijent ponire u podzemlje sopstvene duše, u lavirint podsvesti, gde se suočava sa traumatičnim iskustvom, sa užasom nekog problema, ograničenjem ili strahom, možda i sa samom scenom nekadašnje smrti… U tom proživljavanju rasterećuje se od emotivnog naboja prošlih događaja, shvata njihovo dublje značenje i integriše te uvide u svoj sadašnji život. Shvatajući da je prošla trauma samo jedna od epizoda, može da je zaključi i da zakorači u novi životni ciklus, u kome je bliži svojoj autentičnosti. Suočavajući se sa podsvesnim sadržajima rastapamo strahove – od smrti, života, sebe, svega…

 

Literatura: Komianos, Athanasios (2016). Eleusinian Mysteries and Regression Therapy: Relating the possible benefits of ancient initiation experiences to modern regression practices. The International Journal of Regression Therapy, V. 24. Page: 72 – 87.

Foto: Pixabay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s